Männen med rosa triangel

Datum: 2016-04-05

Tid: 19:00

Plats: Lidköping, Folkan

Verklighetsbaserad och högaktuell berättelse om förföljelse, överlevnad, hopp och kärlek som homosexuell i nazisternas koncentrationsläger. Om ett då och ett nu, och om hur glömska skapar paralleller till vår samtid.

Boken om Josef Kohut gavs ut först 1972 och vittnar om hur homosexuella befann sig lägst i lägerhierarkin, fick de hårdaste arbetsuppgifterna och placerades ut vid granitbrotten, skyttebanorna, stenhuggerierna som lovligt byte för de nazistiska soldaterna som ofta iscensatte fångars flyktförsök, för att genom sina dödande kulor erhålla tre dagars permission.